Våra tjänster inom ventilation

RIJAB Ventilation AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ventilation. Allt från spårgasmätning och läcksökning till att montera ventilationssystemet.

Injustering av luftbehandling

Injustering av luftbehandling är en process som optimerar luftflödet i ventilationssystem för att säkerställa en balanserad och effektiv distribution av luft inom en byggnad. Detta innebär justeringar för att uppnå rätt luftmängder i olika delar av byggnaden, vilket leder till förbättrad luftkvalitet och energieffektivitet.

Spårgasmätning Luftflödesmätning och läckage

Spårgasmätning används för att identifiera läckor och luftflöden i ventilationssystem, vilket är avgörande för att säkerställa effektivitet och luftkvalitet. Genom att injicera en icke-toxisk, spårbar gas i systemet, kan tekniker exakt detektera och lokalisera läckor samt bedöma luftflödets riktning och hastighet.

Montering

Anlita RIJAB Ventilation AB för montering av ventilationssystem för att dra nytta av deras omfattande erfarenhet och expertis, säkerställd sedan 1994, vilket garanterar högkvalitativ installation och långsiktig systemeffektivitet.

Luftbehandlings-konstruktion

Luftbehandlingskonstruktion innebär utformning och implementering av skräddarsydda ventilationssystem för att säkerställa optimal luftkvalitet och energieffektivitet inom en byggnad.

Upprättelse av ritning

Dessa ritningar fungerar som en vägledning för konstruktion och installation, säkerställer att alla tekniska specifikationer och byggnormer följs, och hjälper till att visualisera det slutliga resultatet för alla inblandade parter.

OVK-besiktning

OVK-besiktning, som står för Obligatorisk Ventilationskontroll, är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i byggnader för att säkerställa god luftkvalitet och energieffektivitet. Denna kontroll måste utföras regelbundet av certifierade kontrollanter för att uppfylla svenska byggnadsnormer.