OVK besiktning - Stockholm Professionelt utförande av obligatorisk ventilationsbesiktning

Är du i behov av OVK besiktning för ditt ventilationssystem i Stockholm? RIJAB Ventilation AB har varit verksamt sedan 1994 och är en ledande expert inom ventilationsbranschen i Stockholm. Vi erbjuder omfattande OVK besiktningar (Obligatorisk Ventilationskontroll) för företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

 

Grundaren och ledaren, Richard Jonsson, har över 18 års erfarenhet i branschen och driver företaget med en passion för både kvalitet och precision. Vi är här för att säkerställa att ditt ventilationssystem är fungerar felfritt och överensstämmer med lagar och regler. Vi arbetar med stort engagemang i varje uppdrag och ser fram emot att ta oss an ditt uppdrag!

boka OVK-besiktning IDAG

Skicka in informationen nedan så hittar vi resten!

Vad är OVK besiktning?

OVK besiktning står för Obligatorisk ventilationskontroll och är en viktig del av fastighetsägarens ansvar. Det krävs att man genomför en besiktning enligt lag för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar korrekt och att inomhusmiljön är hälsosam och säker. Genom våra ventilationstjänster säkerställer vi att ditt ventilationssystem inte bara uppfyller alla lagkrav utan även bidrar till förbättrad luftkvalitet och energieffektivitet. Vår expertis inom området garanterar att varje besiktning utförs noggrant och effektivt, med minimal störning för din verksamhets dagliga aktiviteter.

RIJAB Ventilation AB står inte bara för kvalitativ OVK besiktning. Vi erbjuder även en rad andra ventilationstjänster och ser alltid till att identifiera just ditt behov. Vårt team använder den senaste tekniken och metoderna för att säkerställa optimala resultat i varje projekt vi tar oss an.

Kundanpassade ventilationslösningar

Vi förstår att varje kund har unika behov. Därför vill vi alltid skapa ett nära samarbete med en öppen dialog med dig som kund. Detta gör det möjligt för oss att skapa en skräddarsydd lösning som passar just din fastighet. Våra kunskaper om lokala förhållanden och bestämmelser i specifikt Stockholm gör oss till en idealisk partner för alla dina ventilationsbehov.

Är du i behov av en professionell OVK besiktning i Stockholm?

Söker du en pålitlig partner som kan sköta ditt ventilationssystems? Välkommen att kontakta oss på RIJAB Ventilation AB för att få en offert anpassad efter dina specifika behov och förutsättningar. Med oss - andas du alltid frisk och ren luft!

Kontakta oss

Varför ska du välja RIJAB Ventilationsservice för OVK besiktning i Stockholm?

Att ha ett välfungerande ventilationssystem i din fastighet är viktigt ur flera aspekter. Vi ser helheten i varje uppdrag och vad som krävs för typ av arbete i just din fastighet. Här är några skäl till varför du bör välja oss:

Erfarenhet och expertis: Våra medarbetare har lång erfarenhet och djup kunskap inom området OVK besiktning. Vi identifierar och åtgärdar eventuella problem i ditt ventilationssystem på ett säkert sätt.

Skräddarsydda lösningar: Vi anpassar våra tjänster för att möta dina specifika behov och krav. Varje fastighet är unik, och därför ser vi till att besiktningen utförs enligt högsta standard.

Effektivitet: Vi strävar alltid efter att arbeta snabbt och effektivt, vilket minimerar avbrott i din verksamhet som sparar både tid och pengar.

Kvalitetssäkring: Vår OVK besiktning i Stockholm genomförs med stor precision och noggrannhet. Vi ser till att alltid hålla oss uppdaterade gällande nya regler och lagar för att kunna följa de senaste riktlinjerna och bestämmelserna. Du kan även lita på att resultatet är kvalitetssäkrat och dokumenterat.

FAQ: OVK besiktning i Stockholm

1. Vad ingår i en OVK besiktning?

En OVK besiktning innefattar en grundlig kontroll av byggnadens ventilationssystem för att verifiera att det uppfyller de fastställda hälsomässiga och tekniska kraven. Kontrollen inkluderar inspektion av ventilationskanaler, fläktar, filter och andra komponenter. Besiktningen innefattar även mätning av luftflöden och en kontroll för att säkerställa att systemet är rätt inställt.

2. Är OVK protokoll offentliga?

Ja, OVK protokoll är offentliga handlingar. Det innebär att de som begär ut ett protokoll har rätt att ta del av det. Protokollen innehåller viktig information om ventilationssystemets status och eventuella åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla de lagstadgade kraven. Det är därför viktigt att genomföra dessa kontroller regelbundet för att uppfylla rådande lagkrav och försäkra sig om att byggnadens invånare har en hälsosam inomhusmiljö.

3. Hur mycket kostar en OVK besiktning i Stockholm?

Kostnaden för en OVK besiktning i Stockholms län kan variera beroende på flera faktorer såsom byggnadens storlek, typ av ventilationssystem och eventuella tillkommande tjänster. För en mer exakt offert rekommenderar vi dig att kontakta oss direkt så kan vi ge dig en anpassad kostnadsuppskattning. 

4. Hur ofta ska man göra OVK besiktning?

Hur ofta du bör genomföra OVK besiktningar beror helt på byggnadens typ och dess ventilationssystem. För de flesta bostäder krävs en kontroll vart tredje till sjätte år. Kommersiella och offentliga byggnader kan behöva kontrolleras oftare. Det är viktigt att känna till de specifika kraven för just din byggnad för att följa lagstiftningen. Välkommen att kontakta oss för rådgivning kring just din bostad eller fastighet.

5. Vad händer om man missar OVK?

Om en fastighetsägare missar att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll kan det leda till böter eller andra sanktioner från kommunen. Dessutom kan det påverka byggnadens inomhusklimat negativt, vilket på sikt kan leda till hälsoproblem för de som vistas i byggnaden. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad med när nästa OVK besiktning ska genomföras.

Kontakta oss: 070-723 27 32

För ytterligare frågor eller för att boka en OVK besiktning i Stockholm, tveka inte att kontakta oss direkt. Vi är här för att säkerställa att din byggnad uppfyller alla nödvändiga krav för en säker och hälsosam inomhusmiljö.